1.
Thị Khánh TườngT. So sánh tỷ lệ tiệt trừ Helicobacter pylori của phác đồ 4 thuốc chứa levofloxacin với phác đồ 3 thuốc chứa levofloxacin ở bệnh nhân thất bại với phác đồ 3 thuốc chuẩn . YDLS [Internet]. 4 Tháng Tư 2020 [cited 30 Tháng Mười-Một 2021];15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/337