1.
Văn Chiến Đỗ, Thành HuyN, Nguyên SơnP. Bệnh tim mạch trong đại dịch COVID-19 . YDLS [Internet]. 4 Tháng Tư 2020 [cited 8 Tháng Chạp 2021];15(4). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/329