1.
ThuTTM, LongNT, TiệpVQ, TâmTTH, Đào NTA. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả bước đầu điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. YDLS [Internet]. 7 Tháng Sáu 2018 [cited 7 Tháng Chạp 2021];13(3). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/316