1.
Hoa NN, Bình TT. Đánh giá hiệu quả của chốt sợi trong phục hồi thân răng hàm lớn. YDLS [Internet]. 29 Tháng Mười-Một 2020 [cited 21 Tháng Giêng 2022];14(2):96-101. Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/292