1.
HưngNV, Tuấn Đào T, Anh Đoàn H, ViệtNT, TrọngNT, ThanhHC. Mô tả đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi các khối u, nang lành tính vùng hạ họng thanh quản bằng Coblator II. YDLS [Internet]. 30 Tháng Chạp 2023 [cited 19 Tháng Bảy 2024];19(2). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/2191