1.
TríT Đức, HiếuTH, HảiLN Đình, ThúyPN, LộcNT, ThảoPT. Giá trị thang điểm PNED trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá trên không do dãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115 . YDLS [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];19(1). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/2114