1.
TrungN Đình, TâmNC, CườngNT, NamH, KhánhLN, HuyềnDT, NgaDT, HuânLX, LanTT, DungNTT. Giá trị tiên lượng tử vong của một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng trong đa chấn thương. YDLS [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 30 Tháng Năm 2024];19(1). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/2105