1.
TrởCV, SươngNM. Đánh giá hiệu quả điều trị nấm móng do vi nấm sợi bằng laser CO2 vi điểm phối hợp với clotrimazole thoa tại chỗ. YDLS [Internet]. 20 Tháng Hai 2020 [cited 8 Tháng Chạp 2021];15(2). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/185