1.
MinhH Đức, Bình NV, Quý TV, Tú PV, Việt PK, Tuấn TQ. Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị sỏi san hô bán phần. YDLS [Internet]. 19 Tháng Tám 2019 [cited 7 Tháng Chạp 2021];14(6). Available at: https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/108