Việt Đào Quốc, BìnhNguyễn Tiến, và NgaNguyễn Thị Phi. “Nghiên cứu nồng độ Osteocalcin Và Beta-Crosslap huyết Thanh ở đối tượng thừa cân béo Phì”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 3, 2019). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/98.