HạnhNgô Thị Minh, DũngTrịnh Tuấn, và TrườngHoàng Quốc. “Đột biến Gen BRAF V600E Và mối Liên Quan với đặc điểm Mô bệnh học Trong Ung Thư biểu Mô tuyến giáp thể biệt Hoá tái phát, Di căn”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 18, 2019). Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/97.