MinhPhạm Ngọc, NghĩaĐinh Viết, và SơnNguyễn Tài. “Nghiên cứu giải phẫu định Khu nhánh thái dương của dây thần Kinh mặt ở người Việt trưởng thành”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 7, 2019). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/96.