TrungNgô Đình, TốtNguyễn Hồng, ThạchNguyễn Cẩm, HinhQuách Xuân, và AnhTrần Duy. “Giá trị của Cystatin C Trong chẩn đoán sớm tổn thương thận cấp Sau phẫu thuật Tim”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 14, 2019). Truy cập Tháng Chạp 3, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/93.