ThànhBùi Đức, SơnNguyễn Hồng, HùngPhạm Ngọc, và Quý Nguyễn Thị. “Nghiên cứu Vai Trò của NT-ProBNP huyết Thanh Trong chẩn đoán Suy Tim cấp Sau phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 12, 2019). Truy cập Tháng Giêng 28, 2022. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/85.