Quỳnh Trần Thị Như, và SỹBùi Tiến. “Nghiên cứu một số độc tính của phác đồ FOLFOX 4 Trên bệnh nhân Ung Thư biểu Mô tuyến đại trực tràng Giai đoạn Di căn Xa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Chín 3, 2019). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/83.