TâmVũ Thị, HienPhạm Thu, và HùngNguyễn Tân. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Viêm phổi nhiễm Chlamydia Trachomatis ở Trẻ Em dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 27, 2019). Truy cập Tháng Chạp 8, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/82.