Quỳnh Trần Thị Như, và SỹBùi Tiến. “Tìm hiểu mối Liên Quan giữa bệnh Lý Gan với truyền máu ở bệnh nhân Thalassemia tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Chín 3, 2019). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/81.