KhươngKiều Văn. “Nghiên cứu ảnh hưởng huyết động của Rung Nhĩ ở bệnh nhân tăng áp phổi Do bệnh Tim trái”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 14, 2019). Truy cập Tháng Chạp 3, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/77.