Quỳnh Nguyễn Trúc, và TrởChâu Văn. “Lo âu, trầm cảm ở bệnh nhân mụn trứng Cá đang uống Isotretinoin”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 5 (Tháng Tám 9, 2019). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/76.