KhoaPhạm Hồng, HạnhChu Hoàng, QuangNguyễn Tiến, và ThúyTrần Thị Thanh. “Đánh Giá kết Quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu Mô vảy độ Cao cổ tử Cung (HSIL) bằng Kĩ thuật LEEP”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 16, no. 2 (Tháng Ba 8, 2021). Truy cập Tháng Giêng 28, 2022. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/717.