TrungNguyễn Thị Thanh, Hà Lê Ngọc, và GiangPhạm Thái. “Nghiên cứu tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái bằng Xạ hình GSPECT ở bệnh nhân Sau nhồi máu Cơ Tim ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 4 (Tháng Sáu 13, 2019). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/70.