Tuấn NghĩaĐặng, Văn NamNguyễn, Anh HảiVũ, Việt AnhLê, Thanh BìnhTrần, Công HiếuĐặng, và Xuân BộTrần. “Tổn thương động mạch Vú Trong Sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 8 (Tháng Tám 26, 2020). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/682.