LongNguyễn Hoàng, và HằngPhan Lệ. “Đánh Giá kiến thức về bệnh Tan máu bẩm Sinh Trên Thanh Niên chưa kết hôn tỉnh Yên Bái năm 2017”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 4 (Tháng Sáu 3, 2019). Truy cập Tháng Chạp 7, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/68.