Quang TrườngNguyễn, Minh LýNguyễn, Xuân HùngTống, Văn KhảiĐàm, Việt HàNguyễn, và Hữu HiệpNguyễn. “Đánh Giá tác dụng giảm đau Sau phẫu thuật của gây Tê thần Kinh hông to dưới hướng dẫn Siêu âm”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 8 (Tháng Tám 26, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/679.