HằngĐào Việt, và ThànhNguyễn Phạm Tuấn. “Kết Quả đo điện Thế Niêm mạc thực quản ở bệnh nhân Có Viêm thực quản trào ngược Trên nội Soi”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 16, no. 2 (Tháng Ba 8, 2021): 1-6. Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/670.