ThắngVũ Đức, GiangNguyễn Trường, TrungNguyễn Ngọc, NamNguyễn Văn, HanhLê Bá, HiềnTrần Thu, và KiênNguyễn Thế. “Kết Quả Xa Ung Thư nhầy Nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 4 (Tháng Bảy 8, 2019). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/65.