LợiLê Văn, DươngTriệu Triều, và KhôiLê Nguyên. “Kết Quả phẫu thuật nội Soi điều trị sỏi đường mật chính Có sử dụng nội Soi đường mật Và ống nối mật - Da”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 6 (Tháng Chạp 1, 2020): 74-80. Truy cập Tháng Chạp 8, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/639.