Mai AnhĐào Thị, và HuyNguyễn Văn. “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác Cơ năng Có hội chứng A-V ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 6 (Tháng Chạp 1, 2020): 64-68. Truy cập Tháng Chạp 7, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/637.