PhúAn Thành, và LanNguyễn Thị Ngọc. “Nghiên cứu đặc điểm của đau Trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 8 (Tháng Chín 29, 2018): 1-8. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/545.