Đình DũngNguyễn, và Phương ĐôngNguyễn. “Nhận xét Giá trị NT-ProBNP Trong chẩn đoán Nguyên nhân Hạ Natri máu ở bệnh nhân xuất huyết não”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 4 (Tháng Bảy 30, 2019). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/54.