TúTrần Nguyên Ánh, HàoNguyễn Trọng, và EmĐặng Văn. “Nghiên cứu Thay đổi nồng độ IL-17A Và Hs-CRP huyết Thanh của bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng Secukinumab”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 5 (Tháng Mười-Một 25, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/532.