Ngọc KhánhNguyễn, và Quang HuyDương. “Đánh Giá tình trạng Dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh Gan Do rượu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 3 (Tháng Ba 3, 2019). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/530.