ThuậnNguyễn Đức, và ChungĐặng Thành. “Nhận xét tỷ lệ bệnh Và một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân Parkinson điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 5 (Tháng Mười-Một 25, 2020). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/529.