ThuậnNguyễn Đức. “Tỷ lệ Và đặc điểm lâm sàng chứng đau ở bệnh nhân điều trị nội Trú tại Bộ môn Thần Kinh - Bệnh viện Quân Y 103”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 5 (Tháng Mười-Một 25, 2020). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/519.