ThanhNguyễn Xuân, ThắngPhạm, HuyềnVũ Thị Thanh, và AnhNguyễn Trung. “So sánh trắc nghiệm đánh Giá nhận thức Montreal với trắc nghiệm đánh Giá trạng thái tâm thần tối thiểu Trong sàng lọc Sa Sút Trí tuệ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 5 (Tháng Mười-Một 25, 2020). Truy cập Tháng Giêng 28, 2022. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/517.