VânLê Thành Khánh, ViệnMai Văn, và AnhPhạm Thọ Tuấn. “Đánh Giá kết Quả phẫu thuật sửa chữa hẹp đường Ra thất phải tại Bệnh viện Chợ Rẫy”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 7 (Tháng Bảy 7, 2020): 92-98. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/511.