HàoNguyễn Trọng, và ThảoVũ Thị Phương. “Đánh Giá hiệu Quả Và an toàn của Tiêm Vi điểm Acid Hyaluronic Trong Trẻ hóa Da”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 5 (Tháng Mười-Một 8, 2018). Truy cập Tháng Chạp 3, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/444.