LiênNguyễn Thị, và Hà Nguyễn Thanh. “Đánh Giá hiệu Quả truyền thông về Ung Thư Vú ở phụ nữ tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2018”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Chạp 7, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/421.