NghĩaLê Long, và HạnhTrần Thị Mỹ. “Đặc điểm xương hàm vùng mất răng hàm lớn hàm dưới Trên Phim Cone Beam Computed Tomography của bệnh nhân cấy ghép Implant Nha Khoa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Giêng 28, 2022. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/414.