MinhNguyễn Đức, và QuốcNguyễn Vinh. “Đánh Giá tình trạng đau thắt lưng Do thoái hóa cột sống Trên bệnh nhân điều trị tại Khoa Lão Khoa, Bệnh viện Châm cứu Trung ương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/413.