QuốcNguyễn Vinh, và MinhNguyễn Đức. “Hiệu Quả điều trị Viêm Quanh khớp Vai đơn thuần thể hàn thấp bằng xông thuốc kết hợp vận động trị liệu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/401.