TiếnLưu Viết, MinhLưu Quang, GiangLê Thị, và ThắngNguyễn Chiến. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng Và Mô bệnh học của tổn thương hốc mắt ở bệnh nhân được nạo vét hốc mắt”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Chạp 3, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/400.