VinhNgũ Thị Lê, HiềnPhạm Thu, và HươngLê Thị Minh. “Xác định một số Nguyên nhân gây dị ứng thức ăn ở Trẻ Em”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Chạp 7, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/398.