TuânLê Đình, NgaNguyễn Thị Phi, HóaTrần Thị Thanh, và LanNguyễn Thị Hồ. “Khảo sát sự Thay đổi nồng độ Glucagon-Like Peptide-1 Sau điều trị bằng đơn trị liệu Sitagliptin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chẩn đoán lần đầu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Năm 22, 2022. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/397.