TâmHuỳnh Thị Xuân, VânBùi Thị, và ÁnhTrần Ngọc. “Đặc điểm lâm sàng Và các yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân vảy nến Có hội chứng chuyển hóa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 4 (Tháng Mười 10, 2018). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/390.