HùngNguyễn Xuân, và PhươngNguyễn Thị. “Kết Quả điều trị Rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 13, no. 3 (Tháng Sáu 7, 2018). Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/385.