Tuấn KhoaBùi, Thu HàLê, Quốc BảoDương, Đức SơnNguyễn, Thị Thuỳ LinhNguyễn, Thị HuyềnTrịnh, Thị QuếLê, và Trà MiNguyễn. “Đánh Giá thực trạng phẩm chất của đội Ngũ cán bộ quân Y công tác tại Bệnh viện Quân Y 2018-2019 ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/361.