Trọng YênNguyễn, Trần Quang DũngNguyễn, và Đức TùngNguyễn. “Đánh Giá kết Quả phẫu thuật giải chèn ép, ghép xương tự thân, kết xương bằng nẹp Titanium lối trước điều trị Lao cột sống cổ thấp”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/355.