Thanh TùngTrương, Quang HaiLê, và Hải TriềuNguyễn. “Phẫu thuật nội Soi Sau Phúc mạc sử dụng cánh Tay Robotdex lấy sỏi niệu quản đoạn 1/3 Trên tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/353.