Hoàng ĐứcNguyễn, Quang NamTrần, Mạnh HùngLê, Văn HuyNông, và Văn AnPhạm. “Chẩn đoán Và điều trị U hạch thần Kinh tuyến thượng thận”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/352.